• darkblurbg
  Kan jíj zonder advocaat?!

 • darkblur
  Uitleg:

  ● Vijf stellingen: "juist" of "onjuist"
  ● 30 seconden voor een antwoord
  ● Startscore: 1000 punten
  ● Fout antwoord: - 100 punten
  ● Goed antwoord: + 200 punten
  ● Wees snel: aftrek met het verstrijken van de seconden

  ● Geen flauw idee?
          "rechtsbijstand": voorkom puntenaftrek
  ● Zeker van je zaak?
          "verdubbelaar": dubbele (min)punten

  Rank je score en win: "De wet in gewoon Nederlands".
  mr. Dol
 • slidebg2
  (1/5)
  FAMILIERECHT  Op de vrouw rust de wettelijke verplichting van getrouwheid jegens haar man (of vrouw).

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  De wet voorziet nog altijd in een wat oubollige regeling omtrent de rechten en plichten van echtgenoten (1:81 - 92a BW). Overspel is sinds 1971 niet meer strafbaar, maar volgens de wet zijn echtgenoten, tijdens het huwelijk, strikt genomen nog altijd verplicht tot het bieden van - naast hulp en bijstand - getrouwheid aan elkaar (1:81 BW). De verplichting geldt logischerwijs zowel voor de man alsook voor de vrouw. Met verwijzing naar artikel 1:81 BW wordt wel bepleit dat de website Second Love moet worden verboden.
  mr. De Vries

  999

 • slidebg2
  (2/5)
  ARBEIDSRECHT  Een secretaresse, 50 jaar oud, 15 dienstjaren en brutosalaris van € 3.000,00 krijgt ca. € 100.000,00 ontslagvergoeding.

  999

 • slidebg1
  De stelling is ONJUIST

  Op basis van de zogenoemde kantonrechtersformule, een richtlijn opgesteld door de Kring van Kantonrechters, zou de secretaresse zich bij de verwachting van € 100.000,00 te rijk rekenen. Op basis van de formule zou zij bij ontslag aanspraak maken op ongeveer € 50.000,00 ontslagvergoeding. Op basis van nieuwe wetgeving per 1 juli 2015 ontvangt de secretaresse (zelfs) nog minder.
  mr. Westra

  999

 • slidebg2
  (3/5)
  INTELLECTUELE EIGENDOM  Op Sinterklaasgedichtjes rust auteursrecht van de schrijver.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  Auteursrecht komt van rechtswege toe aan de maker van een werk (1 Aw). Wat een “werk” in de zin van de auteurswet inhoudt heeft de Hoge Raad omschreven in het arrest Van Dale/Romme (NJ 1991/608). Sinds het arrest is elke creatie met een eigen en oorspronkelijk karakter van rechtswege beschermd ten behoeve van de maker. Sinterklaasgedichten, zover niet gekopieerd van internet, voldoen aan het criterium en zijn zonder meer beschermd met auteursrecht.
  mr. Iličić

  999

 • slidebg2
  (4/5)
  BOUWRECHT  Een aannemer die niet betaald krijgt, kan zijn opdrachtgever met een hek de toegang tot het bouwwerk ontnemen.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  De wet voorziet in een retentierecht (6:52 BW). Klassiek is de situatie waarin een factuur van de garage niet wordt betaald, en de monteur teruggave van de auto opschort. In de aannemerij wordt het retentierecht ook gebruikt maar, anders dan bij de auto, is het nog niet zo gemakkelijk om bij een bouwwerk de (noodzakelijke) “feitelijke macht” uit te oefenen. De aannemer maakt de uitoefening van het retentierecht dan kenbaar door een hek te plaatsen en aan de opdrachtgever de toegang te beletten.
  mr. Knegtering

  999

 • slidebg2
  (5/5)
  ONDERNEMINGSRECHT  De baas in een besloten vennootschap is de bestuurder.

  999

 • slidebg1
  De stelling is ONJUIST

  De vraag naar wie de baas is in een besloten vennootschap is nog niet zo gemakkelijk. Het bestuur bestuurt de vennootschap en is autonoom (2:239 BW). Alleen ingrijpende besluiten behoeven - op basis van de wet (2:107a BW) en soms de statuten - voorafgaande goedkeuring van de aandeelhouders. Wat betreft de dagelijkse gang van zaken zwaait het bestuur dus de scepter, maar toch geldt de aandeelhoudersvergadering als échte baas; vanwege het goedkeuringsrecht en omdat zij bestuurders “te allen tijde” kan ontslaan (2:244 BW).
  mr. Knegtering

  999

 • darkblurbg

  Ranking bekijken? Vul uw gegevens in.
  Voornaam:
  Achternaam:
  Bedrijf:
  E-mailadres:
  Informatie van ons ontvangen:  
  Akkoord privacyregelement:


      


 • slidebg8
  KLASSEMENT