• darkblurbg
  Kan jij zonder advocaat?!

 • darkblur
  Uitleg:

  ● Vijf stellingen: "juist" of "onjuist"
  ● 30 seconden voor een antwoord
  ● Startscore: 1000 punten
  ● Fout antwoord: - 100 punten
  ● Goed antwoord: + 200 punten
  ● Wees snel: aftrek met het verstrijken van de seconden

  ● Geen flauw idee?
          "rechtsbijstand": voorkom puntenaftrek
  ● Zeker van je zaak?
          "verdubbelaar": dubbele (min)punten

  Rank je score en win: "De wet in gewoon Nederlands".
  mr. Dol
 • slidebg2
  (1/5)
  ONDERNEMINGSRECHT  De baas in een besloten vennootschap is de bestuurder.

  999

 • slidebg1
  De stelling is ONJUIST

  De vraag naar wie de baas is in een besloten vennootschap is nog niet zo gemakkelijk. Het bestuur bestuurt de vennootschap en is autonoom (2:239 BW). Alleen ingrijpende besluiten behoeven - op basis van de wet (2:107a BW) en soms de statuten - voorafgaande goedkeuring van de aandeelhouders. Wat betreft de dagelijkse gang van zaken zwaait het bestuur dus de scepter, maar toch geldt de aandeelhoudersvergadering als échte baas; vanwege het goedkeuringsrecht en omdat zij bestuurders “te allen tijde” kan ontslaan (2:244 BW).
  mr. Knegtering

  999

 • slidebg2
  (2/5)
  VASTGOEDRECHT  De bodem van de Waddenzee is van de Staat der Nederlanden.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  In de wet is de eigendom van de bodem van de Waddenzee expliciet aan de Nederlandse staat toebedeeld (5:25 BW). Daarmee valt ook het gebruik van de ruimte boven en onder de zeebodem toe aan de staat (5:21 BW). De gedachte dat de (volle) zee van niemand is - en daarmee van iedereen - stamt uit vervlogen tijden. Mondiaal worden beetje bij beetje stukken zeebodem bij landen getrokken.
  mr. Bulthuis

  999

 • slidebg2
  (3/5)
  ARBEIDSRECHT  Een Albert Heijn-werknemer kan op staande voet worden ontslagen wegens een hap van een appelflap.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  Waar het gaat om nuttigen van etenswaren van de baas, laat de jurisprudentie een harde lijn zien: dat mag simpelweg niet. Eerder al kwamen in de jurisprudentie pinda’s, cola en bounty’s aan de orde. De Kantonrechter van de rechtbank Utrecht zet de strenge lijn voort met dit vonnis, dat nu al te boek staat als het ‘Appelflapvonnis’ (LJN BZ9193).
  mr. Grondsma

  999

 • slidebg2
  (4/5)
  BOUWRECHT  Voor fouten en gebreken bij de bouw is een aannemer na oplevering niet meer aansprakelijk.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  De relevante regels volgen, behalve uit het Burgerlijk Wetboek (7:758 BW), uit de zogenoemde UAV-voorwaarden (par. 12). De aannemer zal deze regels in de aannemingsovereenkomst doorgaans van toepassing (willen) verklaren. De regels zijn bijzonder ‘aannemersvriendelijk,’ en brengen met zich dat een aannemer van oplevering af niet meer aansprakelijk is voor fouten en gebreken tenzij - niet de regel maar de uitzondering - sprake is van een verborgen gebrek.
  mr. Van Schravendijk

  999

 • slidebg2
  (5/5)
  ONDERNEMINGSRECHT  Een goede-doelenstichting mag géén winst maken.

  999

 • slidebg1
  De stelling is ONJUIST

  Een Stichting mag winst maken, al was het maar omdat een stichting kosten moet bestrijden en een buffer moet kunnen opbouwen. De stichting is in ons ‘goede-doelen-Nederland’ zelf een van de meest gebruikte ondernemingsvormen. De wet voorziet dan ook niet in een winstverbod als wel in een uitkeringsverbod (2:285 lid 3 BW); het doel van een stichting mag niet inhouden het doen van uitkeringen aan betrokkenen bij de stichting.
  mr. Geense

  999

 • darkblurbg

  Ranking bekijken? Vul uw gegevens in.
  Voornaam:
  Achternaam:
  Bedrijf:
  E-mailadres:
  Informatie van ons ontvangen:  
  Akkoord privacyregelement:


      


 • slidebg8
  KLASSEMENT