• darkblurbg
  Kan jij zonder advocaat?!

 • darkblur
  Uitleg:

  ● Vijf stellingen: "juist" of "onjuist"
  ● 30 seconden voor een antwoord
  ● Startscore: 1000 punten
  ● Fout antwoord: - 100 punten
  ● Goed antwoord: + 200 punten
  ● Wees snel: aftrek met het verstrijken van de seconden

  ● Geen flauw idee?
          "rechtsbijstand": voorkom puntenaftrek
  ● Zeker van je zaak?
          "verdubbelaar": dubbele (min)punten

  Rank je score en win: "De wet in gewoon Nederlands".
  mr. Dol
 • slidebg2
  (1/5)
  INSOLVENTIERECHT  In meer dan 95% van de faillissementen blijft de ‘gewone’ schuldeiser met lege handen achter.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  Dit ‘juridisch weetje’ is jammer genoeg waar. In faillissementen komen de zogenoemde concurrente crediteuren er maar bekaaid vanaf. Slechts in 4% van de gevallen komt het volgens onderzoek tot een uitkering aan de concurrente crediteuren. Als de curator in een failliete boedel het al voor elkaar weet te boksen om liquiditeiten te genereren, dan zijn het eerst de curator, de fiscus, het UWV en de pand- en hypotheekhouders die in de opbrengst delen.
  mr. Rotshuizen

  999

 • slidebg2
  (2/5)
  INSOLVENTIERECHT  Een curator moet zijn honorarium uit de failliete onderneming halen; een lege boedel betekent geen honorarium.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  Faillissementen zijn niet altijd lucratief voor een curator. De curator moet zijn honorarium uit de failliete onderneming halen; door de onderneming voort te zetten en daarmee geld te verdienen - waarbij het UWV dan de lonen van werknemers betaalt - en door bedrijfsmiddelen te verkopen. Toch is er een heel aantal faillissementen waarbij doorproduceren niet mogelijk is, en de bank ten aanzien van actief sterke zekerheidsrechten heeft bedongen; de curator krijgt dan niks.
  mr. Grondsma

  999

 • slidebg2
  (3/5)
  GEZONDHEIDSRECHT  Het is aan de patiënt om te bewijzen dat de arts fouten heeft gemaakt.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  In de regel is het aan de eiser om zijn vordering te onderbouwen en om bewijs te leveren (150 Rv). Uitzondering is de omkering van de bewijslast. Als het gaat om ‘medische missers’, geldt dan de regel of de uitzondering? Anders dan wel wordt gedacht geldt de hoofdregel; de patiënt moet de fout van de arts bewijzen. De patiënt wordt echter wel geholpen door een ‘verzwaarde steltplicht’ die met zich brengt een arts - meer dan gebruikelijk - openheid van zaken moeten geven (LJN BN6933).
  mr. Geense

  999

 • slidebg2
  (4/5)
  ONDERNEMINGSRECHT  Een goede-doelenstichting mag géén winst maken.

  999

 • slidebg1
  De stelling is ONJUIST

  Een Stichting mag winst maken, al was het maar omdat een stichting kosten moet bestrijden en een buffer moet kunnen opbouwen. De stichting is in ons ‘goede-doelen-Nederland’ zelf een van de meest gebruikte ondernemingsvormen. De wet voorziet dan ook niet in een winstverbod als wel in een uitkeringsverbod (2:285 lid 3 BW); het doel van een stichting mag niet inhouden het doen van uitkeringen aan betrokkenen bij de stichting.
  mr. Geense

  999

 • slidebg2
  (5/5)
  BESTUURSRECHT  In de Gemeente Leeuwarden is een straatbarbecue tot 300 deelnemers (in beginsel) niet vergunningplichtig.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  Vergunningsregels met betrekking tot straatbarbecues zijn terug te vinden in de Beleidsregel Buitenevenementen Gemeente Leeuwarden. Mits voldaan aan een aantal redelijke voorwaarden - daaronder: niet bedrijfsmatig schenken van alcohol, in de weekenden durend tot 01.00 uur en tot maximaal 300 deelnemers - kan worden volstaan met een melding en is de barbecue niet vergunningplichtig.
  mr. Van Schravendijk

  999

 • darkblurbg

  Ranking bekijken? Vul uw gegevens in.
  Voornaam:
  Achternaam:
  Bedrijf:
  E-mailadres:
  Informatie van ons ontvangen:  
  Akkoord privacyregelement:


      


 • slidebg8
  KLASSEMENT