• darkblurbg
  Kan jij zonder advocaat?!

 • darkblur
  Uitleg:

  ● Vijf stellingen: "juist" of "onjuist"
  ● 30 seconden voor een antwoord
  ● Startscore: 1000 punten
  ● Fout antwoord: - 100 punten
  ● Goed antwoord: + 200 punten
  ● Wees snel: aftrek met het verstrijken van de seconden

  ● Geen flauw idee?
          "rechtsbijstand": voorkom puntenaftrek
  ● Zeker van je zaak?
          "verdubbelaar": dubbele (min)punten

  Rank je score en win: "De wet in gewoon Nederlands".
  mr. Dol
 • slidebg2
  (1/5)
  INSOLVENTIERECHT  Je kunt al om één (grote) schuld failliet worden verklaard.

  999

 • slidebg1
  De stelling is ONJUIST

  De Faillissementswet stelt als voorwaarde voor faillietverklaring de pluraliteit van schuldeisers (1 Fw); een schuldenaar moet ten minste nog een tweede schuldeiser ‘achter zich aan’ hebben om failliet verklaard te kunnen worden. De omvang van de schuld doet niet ter zake en de vordering hoeft zelfs niet opeisbaar te zijn. In de praktijk betekent de eis van pluraliteit voor de advocaat speuren naar een steunvorderin; bellen met deurwaarders en zoeken in openbare registers.
  mr. Terpstra

  999

 • slidebg2
  (2/5)
  ONDERNEMINGSRECHT  Een Ondernemingsraad kan besluiten van een vennootschap blokkeren.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  Elk bedrijf met meer dan vijftig werknemers hoort een Ondernemingsraad te hebben (2 WOR), wat in het buitenland overigens maar vreemd wordt gevonden. Een Ondernemingsraad brengt de werknemers zeggenschap met betrekking tot belangrijke besluiten. Doorgaans gaat het om een adviesrecht, maar waar besluiten werknemers raken geldt soms zelfs een instemmingsrecht (27 WOR). Wil de ondernemer het besluit toch uitvoeren dan is toestemming van de rechter nodig.
  mr. Rotshuizen

  999

 • slidebg2
  (3/5)
  INTELLECTUELE EIGENDOM  Op Sinterklaasgedichtjes rust auteursrecht van de schrijver.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  Auteursrecht komt van rechtswege toe aan de maker van een werk (1 Aw). Wat een “werk” in de zin van de auteurswet inhoudt heeft de Hoge Raad omschreven in het arrest Van Dale/Romme (NJ 1991/608). Sinds het arrest is elke creatie met een eigen en oorspronkelijk karakter van rechtswege beschermd ten behoeve van de maker. Sinterklaasgedichten, zover niet gekopieerd van internet, voldoen aan het criterium en zijn zonder meer beschermd met auteursrecht.
  mr. Iličić

  999

 • slidebg2
  (4/5)
  STRAFRECHT  Wie wetenschap heeft een moord maar de autoriteiten niet inlicht kan worden vervolgd.

  999

 • slidebg1
  De stelling is ONJUIST

  Ter zake van een aantal misdrijven geldt een expliciete meldingsplicht (160 Sv). Een meldingsplicht geldt onder meer bij het misdrijf moord (289 Sr); iemand die kennis heeft van (de toedracht van) een moord is volgens wet gehouden om de autoriteiten in te lichten. De vraag is wel of op de verplichting ook een sanctie is gesteld. Dat is niet het geval. De Minister sprak destijds van (slechts) een “zedelijke burgerplicht”. De burger die deze plicht verzuimd kan niet worden vervolgd.
  mr. Terpstra

  999

 • slidebg2
  (5/5)
  GEZONDHEIDSRECHT  Het medisch tuchtcollege bestaat voor het merendeel uit artsen.

  999

 • slidebg1
  De stelling is ONJUIST

  Het medisch tuchtcollege bestaat volgens de Wet BIG uit twee rechtsgeleerden en drie “leden-beroepsgenoten” (55 Wet BIG). Betreft de klacht van een patiënt het handelen van een verpleegster, dan bestaat het college dus uit twee rechtsgeleerden en drie verpleegsters; niet per se artsen. De samenstelling van het college varieert dus naar gelang het beroep van de beklaagde.
  mr. Westra

  999

 • darkblurbg

  Ranking bekijken? Vul uw gegevens in.
  Voornaam:
  Achternaam:
  Bedrijf:
  E-mailadres:
  Informatie van ons ontvangen:  
  Akkoord privacyregelement:


      


 • slidebg8
  KLASSEMENT