• darkblurbg
  Kan jíj zonder advocaat?!

 • darkblur
  Uitleg:

  ● Vijf stellingen: "juist" of "onjuist"
  ● 30 seconden voor een antwoord
  ● Startscore: 1000 punten
  ● Fout antwoord: - 100 punten
  ● Goed antwoord: + 200 punten
  ● Wees snel: aftrek met het verstrijken van de seconden

  ● Geen flauw idee?
          "rechtsbijstand": voorkom puntenaftrek
  ● Zeker van je zaak?
          "verdubbelaar": dubbele (min)punten

  Rank je score en win: "De wet in gewoon Nederlands".
  mr. Dol
 • slidebg2
  (1/5)
  AMBTENARENRECHT  Een ambtenaar kan tegen zijn werkgever in beroep komen bij verplaatsen van zijn bureau naar een andere kamer.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  Bijzonder in het Ambtenarenrecht is het artikel dat met zich brengt dat ook mondelinge beslissingen en feitelijke handelingen van een bestuursorgaan kunnen gelden als een besluit waartegen bezwaar en beroep open staat (8:1 Awb). Zo is er voor de ambtenaar zelfs al de mogelijkheid van bezwaar en beroep bij het, door de werkgever, verplaatsen van zijn bureau naar een andere werkkamer (TAR 1997/150). Ambtenaren hebben het maar druk.
  mr. Van der Meer

  999

 • slidebg2
  (2/5)
  STRAFRECHT  Een levenslange gevangenisstraf betekent levenslang brommen.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  Een levenslange gevangenisstraf eindigt niet eerder dan met de dood. Dat een levenslange gevangenisstraf niet werkelijk ook levenslang betekent is een misverstand. Slechts bij gratie van de Koning komt een gevangene nog weer terug in de samenleving (558 Sv). Wel moet je het bont hebben gemaakt als crimineel; slechts in verband met dertig misdrijven, waarvan de bekendste moord (289 Sr), riskeert de crimineel een levenslange gevangenisstraf. Momenteel zitten dertig veroordeelden een levenslange gevangenisstraf uit.
  mr. Iličić

  999

 • slidebg2
  (3/5)
  INSOLVENTIERECHT  In meer dan 95% van de faillissementen blijft de ‘gewone’ schuldeiser met lege handen achter.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  Dit ‘juridisch weetje’ is jammer genoeg waar. In faillissementen komen de zogenoemde concurrente crediteuren er maar bekaaid vanaf. Slechts in 4% van de gevallen komt het volgens onderzoek tot een uitkering aan de concurrente crediteuren. Als de curator in een failliete boedel het al voor elkaar weet te boksen om liquiditeiten te genereren, dan zijn het eerst de curator, de fiscus, het UWV en de pand- en hypotheekhouders die in de opbrengst delen.
  mr. Rotshuizen

  999

 • slidebg2
  (4/5)
  BOUWRECHT  Een aannemer die niet betaald krijgt, kan zijn opdrachtgever met een hek de toegang tot het bouwwerk ontnemen.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  De wet voorziet in een retentierecht (6:52 BW). Klassiek is de situatie waarin een factuur van de garage niet wordt betaald, en de monteur teruggave van de auto opschort. In de aannemerij wordt het retentierecht ook gebruikt maar, anders dan bij de auto, is het nog niet zo gemakkelijk om bij een bouwwerk de (noodzakelijke) “feitelijke macht” uit te oefenen. De aannemer maakt de uitoefening van het retentierecht dan kenbaar door een hek te plaatsen en aan de opdrachtgever de toegang te beletten.
  mr. Knegtering

  999

 • slidebg2
  (5/5)
  HUURRECHT  De huurder draagt de kosten van het wassen van ramen, ook als de ramen moeilijk bereikbaar zijn.

  999

 • slidebg1
  De stelling is ONJUIST

  Uitganspunt vormen de artikelen 7:217 jo. 7:240 BW en het Besluit kleine herstellingen. Volgens deze regels komen de kosten voor het verhelpen van kleine gebreken, daaronder begrepen het wassen van vieze ramen, voor rekening van de huurder. Volgens de laatste jurisprudentie echter tenzij de ramen moeilijk bereikbaar zijn zoals het geval is bij hoogbouw. Bij arrest van 12 november 2013 (nog ongepubliceerd) heeft het Hof Den Haag aldus geoordeeld.
  mr. Hoelen

  999

 • darkblurbg

  Ranking bekijken? Vul uw gegevens in.
  Voornaam:
  Achternaam:
  Bedrijf:
  E-mailadres:
  Informatie van ons ontvangen:  
  Akkoord privacyregelement:


      


 • slidebg8
  KLASSEMENT