• darkblurbg
  Kan jíj zonder advocaat?!

 • darkblur
  Uitleg:

  ● Vijf stellingen: "juist" of "onjuist"
  ● 30 seconden voor een antwoord
  ● Startscore: 1000 punten
  ● Fout antwoord: - 100 punten
  ● Goed antwoord: + 200 punten
  ● Wees snel: aftrek met het verstrijken van de seconden

  ● Geen flauw idee?
          "rechtsbijstand": voorkom puntenaftrek
  ● Zeker van je zaak?
          "verdubbelaar": dubbele (min)punten

  Rank je score en win: "De wet in gewoon Nederlands".
  mr. Dol
 • slidebg2
  (1/5)
  VASTGOEDRECHT  Een boom dient minimaal op twee meter van de erfgrens te staan.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  De rijdende rechter - overigens geen rechter maar bindend adviseur - heeft het al twintig jaar druk met burenruzies. Veelvoorkomend zijn geschillen omtrent verkeerd geplaatste schuttingen, overbouw op andermans erf en geluidsoverlast. De wet geeft regels omtrent het Burenrecht in de artikelen 5:37-59 BW. In artikel 5:42 BW wordt voorzien in een zogenoemde “verboden zone” voor bomen. De stelling is juist; In beginsel dienen bomen minimaal twee meter van de erfgrens te staan.
  mr. Van der Meer

  999

 • slidebg2
  (2/5)
  STRAFRECHT  Iemand die in het openbaar alcohol drinkt maakt zich schuldig aan flessentrekkerij.

  999

 • slidebg1
  De stelling is ONJUIST

  In het openbaar alcohol nuttigen is op zichzelf niet strafbaar. Dat wordt pas anders wanneer gedrag hinderlijk wordt, of wanneer teveel wordt gedronken en sprake is van openbare dronkenschap (453 Sr). Hoewel de term wellicht anders doet vermoeden, heeft flessentrekkerij niets met (alcohol)consumptie te maken. Flessentrekkerij heeft betrekking op veelvuldig bedriegen en oplichten (326a Sr).
  mr. Albayrak

  999

 • slidebg2
  (3/5)
  INSOLVENTIERECHT  In meer dan 95% van de faillissementen blijft de ‘gewone’ schuldeiser met lege handen achter.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  Dit ‘juridisch weetje’ is jammer genoeg waar. In faillissementen komen de zogenoemde concurrente crediteuren er maar bekaaid vanaf. Slechts in 4% van de gevallen komt het volgens onderzoek tot een uitkering aan de concurrente crediteuren. Als de curator in een failliete boedel het al voor elkaar weet te boksen om liquiditeiten te genereren, dan zijn het eerst de curator, de fiscus, het UWV en de pand- en hypotheekhouders die in de opbrengst delen.
  mr. Rotshuizen

  999

 • slidebg2
  (4/5)
  ALGEMEEN CIVIEL  Je graaft bij de buurman een schat op. De schat is voor de helft van jou.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  De wet kent een aparte regeling voor schatvinding in artikel 5:13 BW. Geschillen over schatten komen in de praktijk maar weinig voor, logisch, omdat schatten ook niet voor het oprapen liggen. Volgens de wet is een schat een (roerende) zaak van waarde die zolang verborgen is geweest dat de eigenaar niet meer kan worden achterhaald. Kwalificeert een vondst als een schat, dan komt deze volgens de wet voor de helft toe aan de ontdekker en voor de helft toe aan de grondeigenaar.
  mr. Terpstra

  999

 • slidebg2
  (5/5)
  ALGEMEEN CIVIEL  Wie vandaag de Nachtwacht steelt, is over dertig jaren de rechtmatige eigenaar.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  Bijzonder is de regel dat een bezitter, (ook) wanneer hij het bezit te kwader trouw heeft verkregen door diefstal, na twintig jaren eigenaar wordt van zijn buit (3:105 jo. 306 BW). Voor cultuurgoederen zoals de Nachtwacht is de termijn verlengd tot dertig jaar (3:310b BW). De wetgever vindt dat rechtvaardigheid na verloop van tijd moet wijken voor rechtszekerheid. In de juridische wereld zijn de meningen over de regel dan wel verdeeld (J.E. Jansen, 2011), de regel geldt nog altijd.
  mr. Hoelen

  999

 • darkblurbg

  Ranking bekijken? Vul uw gegevens in.
  Voornaam:
  Achternaam:
  Bedrijf:
  E-mailadres:
  Informatie van ons ontvangen:  
  Akkoord privacyregelement:


      


 • slidebg8
  KLASSEMENT