• darkblurbg
  Kan jíj zonder advocaat?!

 • darkblur
  Uitleg:

  ● Vijf stellingen: "juist" of "onjuist"
  ● 30 seconden voor een antwoord
  ● Startscore: 1000 punten
  ● Fout antwoord: - 100 punten
  ● Goed antwoord: + 200 punten
  ● Wees snel: aftrek met het verstrijken van de seconden

  ● Geen flauw idee?
          "rechtsbijstand": voorkom puntenaftrek
  ● Zeker van je zaak?
          "verdubbelaar": dubbele (min)punten

  Rank je score en win: "De wet in gewoon Nederlands".
  mr. Dol
 • slidebg2
  (1/5)
  FINANCIEEL RECHT  De Bitcoin is een wettig betaalmiddel.

  999

 • slidebg1
  De stelling is ONJUIST

  De Bitcoin heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Sinds kort kent Nederland zelfs haar eerste Bitcoinmiljonairs. In de jurisprudentie is de vraag aan de orde gekomen naar de (juridische) duiding van de Bitcoin; is de Bitcoin geld of een wettig betaalmiddel? De rechtbank Overijssel oordeelde van niet (JOR 2014/266). Het enig wettig betaalmiddel in de Eurozone is de euro. De Bitcoin is veeleer een ruilmiddel zoals goud of zilver.
  mr. Dol

  999

 • slidebg2
  (2/5)
  VASTGOEDRECHT  Een particulier kan bij spijt na de levering nog binnen drie dagen van zijn woning af.

  999

 • slidebg1
  De stelling is ONJUIST

  Omdat de aankoop van een woning voor de particulier in de regel de grootste aankoop van zijn leven is, heeft de wetgever de koper met spijt tegemoet willen komen. De wet voorziet in een bedenktermijn van drie dagen (7:2 BW). De bedenktermijn geldt echter vanaf het moment van koop en niet vanaf het moment van levering; een instinkertje.
  mr. Van Schravendijk

  999

 • slidebg2
  (3/5)
  ERFRECHT  De overledene kan een deel van zijn nalatenschap op een bierviltje hebben geregeld.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  Een testament moet bij de notaris worden opgemaakt, en niet zonder reden. Een notaris zorgt dat de bedoeling juist op papier komt en bovendien zorgt de notaris voor bewaring. Toch kan ook buiten de notaris om - en zelfs op een bierviltje - over een deel van de erfenis worden beschikt bij codicil (4:97 BW); een handgeschreven, gedagtekend en ondertekend stuk. Sieraden en meubels kunnen worden toegedeeld en uitvaartwensen kunnen worden beschreven. Goed bewaren.
  mr. De Vries

  999

 • slidebg2
  (4/5)
  ERFRECHT  Het verwekte maar nog ongeboren kind kan al erven.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  Twee artikelen zijn van belang. Allereerst de regel die inhoudt dat men ten minste moet bestaan om te kunnen erven, de “bestaanseis” (4:9 BW). Op grond van de regel valt het ongeboren kind dus buiten de boot, maar - gelukkig voor het kind - kent de wet ook de nasciturus-regel (1:2 BW). Deze tweede regel brengt met zich dat een kind als geboren wordt aangemerkt voor zover zijn of haar belang dat vordert. Kort en goed maakt een juridische fictie dat de bestaanseis geen beletsel vormt.
  mr. Kamsma

  999

 • slidebg2
  (5/5)
  FAMILIERECHT  Een kind van twaalf met gescheiden ouders mag zelf kiezen waar hij wil wonen.

  999

 • slidebg1
  De stelling is ONJUIST

  Dat kinderen vanaf twaalf jaar zelf mogen kiezen waar zij willen wonen is een hardnekkig misverstand in de familierechtpraktijk. Kinderen zijn pas vanaf achttien jaar meerderjarig (1:233 BW) en in staat om dergelijke keuzes zelf te maken. Het misverstand zal ermee te maken hebben dat kinderen door de rechter bij zogenoemd “kinderverhoor” wel een voorkeur kunnen uitspreken, de rechter is daaraan echter geenszins gebonden.
  mr. Hoelen

  999

 • darkblurbg

  Ranking bekijken? Vul uw gegevens in.
  Voornaam:
  Achternaam:
  Bedrijf:
  E-mailadres:
  Informatie van ons ontvangen:  
  Akkoord privacyregelement:


      


 • slidebg8
  KLASSEMENT