• darkblurbg
  Kan jíj zonder advocaat?!

 • darkblur
  Uitleg:

  ● Vijf stellingen: "juist" of "onjuist"
  ● 30 seconden voor een antwoord
  ● Startscore: 1000 punten
  ● Fout antwoord: - 100 punten
  ● Goed antwoord: + 200 punten
  ● Wees snel: aftrek met het verstrijken van de seconden

  ● Geen flauw idee?
          "rechtsbijstand": voorkom puntenaftrek
  ● Zeker van je zaak?
          "verdubbelaar": dubbele (min)punten

  Rank je score en win: "De wet in gewoon Nederlands".
  mr. Dol
 • slidebg2
  (1/5)
  STRAFRECHT  Iemand die in het openbaar alcohol drinkt maakt zich schuldig aan flessentrekkerij.

  999

 • slidebg1
  De stelling is ONJUIST

  In het openbaar alcohol nuttigen is op zichzelf niet strafbaar. Dat wordt pas anders wanneer gedrag hinderlijk wordt, of wanneer teveel wordt gedronken en sprake is van openbare dronkenschap (453 Sr). Hoewel de term wellicht anders doet vermoeden, heeft flessentrekkerij niets met (alcohol)consumptie te maken. Flessentrekkerij heeft betrekking op veelvuldig bedriegen en oplichten (326a Sr).
  mr. Albayrak

  999

 • slidebg2
  (2/5)
  BOUWRECHT  Een aannemer die niet betaald krijgt, kan zijn opdrachtgever met een hek de toegang tot het bouwwerk ontnemen.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  De wet voorziet in een retentierecht (6:52 BW). Klassiek is de situatie waarin een factuur van de garage niet wordt betaald, en de monteur teruggave van de auto opschort. In de aannemerij wordt het retentierecht ook gebruikt maar, anders dan bij de auto, is het nog niet zo gemakkelijk om bij een bouwwerk de (noodzakelijke) “feitelijke macht” uit te oefenen. De aannemer maakt de uitoefening van het retentierecht dan kenbaar door een hek te plaatsen en aan de opdrachtgever de toegang te beletten.
  mr. Knegtering

  999

 • slidebg2
  (3/5)
  AMBTENARENRECHT  Een ambtenaar kan tegen zijn werkgever in beroep komen bij verplaatsen van zijn bureau naar een andere kamer.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  Bijzonder in het Ambtenarenrecht is het artikel dat met zich brengt dat ook mondelinge beslissingen en feitelijke handelingen van een bestuursorgaan kunnen gelden als een besluit waartegen bezwaar en beroep open staat (8:1 Awb). Zo is er voor de ambtenaar zelfs al de mogelijkheid van bezwaar en beroep bij het, door de werkgever, verplaatsen van zijn bureau naar een andere werkkamer (TAR 1997/150). Ambtenaren hebben het maar druk.
  mr. Van der Meer

  999

 • slidebg2
  (4/5)
  STRAFRECHT  Een levenslange gevangenisstraf betekent levenslang brommen.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  Een levenslange gevangenisstraf eindigt niet eerder dan met de dood. Dat een levenslange gevangenisstraf niet werkelijk ook levenslang betekent is een misverstand. Slechts bij gratie van de Koning komt een gevangene nog weer terug in de samenleving (558 Sv). Wel moet je het bont hebben gemaakt als crimineel; slechts in verband met dertig misdrijven, waarvan de bekendste moord (289 Sr), riskeert de crimineel een levenslange gevangenisstraf. Momenteel zitten dertig veroordeelden een levenslange gevangenisstraf uit.
  mr. Iličić

  999

 • slidebg2
  (5/5)
  ERFRECHT  Je kunt je kind onterven, in de zin dat het kind niks, noppes, nada krijgt.

  999

 • slidebg1
  De stelling is ONJUIST

  Een ouder kan zijn kind bij testament weliswaar onterven - de erflater komt een grote mate van “testeervrijheid” toe - maar de overledene kan niet verhinderen dat een kind zich alsnog bij de erfgenamen meldt met het verzoek om de zogenoemde “legitieme portie” (4:63 BW) uit te betalen. De legitieme portie is het resultaat van een ingewikkelde rekensom, maar komt doorgaans neer op een vordering ten bedrage van de helft van het erfdeel dat bij niet-onterven zou zijn verkregen.
  mr. Dol

  999

 • darkblurbg

  Ranking bekijken? Vul uw gegevens in.
  Voornaam:
  Achternaam:
  Bedrijf:
  E-mailadres:
  Informatie van ons ontvangen:  
  Akkoord privacyregelement:


      


 • slidebg8
  KLASSEMENT