• darkblurbg
  Kan jíj zonder advocaat?!

 • darkblur
  Uitleg:

  ● Vijf stellingen: "juist" of "onjuist"
  ● 30 seconden voor een antwoord
  ● Startscore: 1000 punten
  ● Fout antwoord: - 100 punten
  ● Goed antwoord: + 200 punten
  ● Wees snel: aftrek met het verstrijken van de seconden

  ● Geen flauw idee?
          "rechtsbijstand": voorkom puntenaftrek
  ● Zeker van je zaak?
          "verdubbelaar": dubbele (min)punten

  Rank je score en win: "De wet in gewoon Nederlands".
  mr. Dol
 • slidebg2
  (1/5)
  ALGEMEEN CIVIEL  Je graaft bij de buurman een schat op. De schat is voor de helft van jou.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  De wet kent een aparte regeling voor schatvinding in artikel 5:13 BW. Geschillen over schatten komen in de praktijk maar weinig voor, logisch, omdat schatten ook niet voor het oprapen liggen. Volgens de wet is een schat een (roerende) zaak van waarde die zolang verborgen is geweest dat de eigenaar niet meer kan worden achterhaald. Kwalificeert een vondst als een schat, dan komt deze volgens de wet voor de helft toe aan de ontdekker en voor de helft toe aan de grondeigenaar.
  mr. Terpstra

  999

 • slidebg2
  (2/5)
  FINANCIEEL RECHT  De Bitcoin is een wettig betaalmiddel.

  999

 • slidebg1
  De stelling is ONJUIST

  De Bitcoin heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Sinds kort kent Nederland zelfs haar eerste Bitcoinmiljonairs. In de jurisprudentie is de vraag aan de orde gekomen naar de (juridische) duiding van de Bitcoin; is de Bitcoin geld of een wettig betaalmiddel? De rechtbank Overijssel oordeelde van niet (JOR 2014/266). Het enig wettig betaalmiddel in de Eurozone is de euro. De Bitcoin is veeleer een ruilmiddel zoals goud of zilver.
  mr. Dol

  999

 • slidebg2
  (3/5)
  ERFRECHT  Bij ‘zuiver aanvaarden’ loop je het risico op te draaien voor de schuld van de overledene.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  Bij het aanvaarden van een nalatenschap zijn er drie opties: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden en verwerpen (4:190 BW). De erfgenaam die zuiver aanvaardt moet vertrouwen hebben in de financiële positie van de overledene; is het saldo van de erfenis negatief dan zal de schuldeiser zich, anders dan bij beneficiaire aanvaarding, ook op het privévermogen van de erfgenaam kunnen verhalen.
  mr. Rotshuizen

  999

 • slidebg2
  (4/5)
  VASTGOEDRECHT  De bodem van de Waddenzee is van de Staat der Nederlanden.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  In de wet is de eigendom van de bodem van de Waddenzee expliciet aan de Nederlandse staat toebedeeld (5:25 BW). Daarmee valt ook het gebruik van de ruimte boven en onder de zeebodem toe aan de staat (5:21 BW). De gedachte dat de (volle) zee van niemand is - en daarmee van iedereen - stamt uit vervlogen tijden. Mondiaal worden beetje bij beetje stukken zeebodem bij landen getrokken.
  mr. Bulthuis

  999

 • slidebg2
  (5/5)
  VASTGOEDRECHT  Een zendmast in een weiland wordt eigendom van de grondeigenaar.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  Van belang zijn de regels omtrent zogenoemde ”verticale natrekking” (3:3 jo 5:20 BW). De natrekkingsregels brengen met zich dat een eigenaar van een onroerende zaak ook eigenaar wordt van de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn, of worden, verenigd. Eigenaar van de zendmast is in beginsel dan ook de grondeigenaar. In de praktijk wordt een recht van opstal gevestigd om de verticale natrekking te voorkomen (5:101 BW).
  mr. Albayrak

  999

 • darkblurbg

  Ranking bekijken? Vul uw gegevens in.
  Voornaam:
  Achternaam:
  Bedrijf:
  E-mailadres:
  Informatie van ons ontvangen:  
  Akkoord privacyregelement:


      


 • slidebg8
  KLASSEMENT