• darkblurbg
  Kan jíj zonder advocaat?!

 • darkblur
  Uitleg:

  ● Vijf stellingen: "juist" of "onjuist"
  ● 30 seconden voor een antwoord
  ● Startscore: 1000 punten
  ● Fout antwoord: - 100 punten
  ● Goed antwoord: + 200 punten
  ● Wees snel: aftrek met het verstrijken van de seconden

  ● Geen flauw idee?
          "rechtsbijstand": voorkom puntenaftrek
  ● Zeker van je zaak?
          "verdubbelaar": dubbele (min)punten

  Rank je score en win: "De wet in gewoon Nederlands".
  mr. Dol
 • slidebg2
  (1/5)
  ALGEMEEN CIVIEL  Wie vandaag de Nachtwacht steelt, is over dertig jaren de rechtmatige eigenaar.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  Bijzonder is de regel dat een bezitter, (ook) wanneer hij het bezit te kwader trouw heeft verkregen door diefstal, na twintig jaren eigenaar wordt van zijn buit (3:105 jo. 306 BW). Voor cultuurgoederen zoals de Nachtwacht is de termijn verlengd tot dertig jaar (3:310b BW). De wetgever vindt dat rechtvaardigheid na verloop van tijd moet wijken voor rechtszekerheid. In de juridische wereld zijn de meningen over de regel dan wel verdeeld (J.E. Jansen, 2011), de regel geldt nog altijd.
  mr. Hoelen

  999

 • slidebg2
  (2/5)
  GEZONDHEIDSRECHT  Het is aan de patiënt om te bewijzen dat de arts fouten heeft gemaakt.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  In de regel is het aan de eiser om zijn vordering te onderbouwen en om bewijs te leveren (150 Rv). Uitzondering is de omkering van de bewijslast. Als het gaat om ‘medische missers’, geldt dan de regel of de uitzondering? Anders dan wel wordt gedacht geldt de hoofdregel; de patiënt moet de fout van de arts bewijzen. De patiënt wordt echter wel geholpen door een ‘verzwaarde steltplicht’ die met zich brengt een arts - meer dan gebruikelijk - openheid van zaken moeten geven (LJN BN6933).
  mr. Geense

  999

 • slidebg2
  (3/5)
  BESTUURSRECHT  De gemeente moet, desgevraagd en binnen tien weken, opgave doen omtrent het aantal stoeptegels in de gemeente.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  Gemeenten in Nederland worden tot waanzin gedreven door verzoeken van burgers onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob); de wet die transparantie van de overheid moet garanderen. De wet wordt wel misbruikt door zogenoemde “veelschrijvers”; om te pesten, wegens een stoornis of om geld te verdienen. Weet een gemeente een (onmogelijke) vraag niet binnen tien weken te beantwoorden, dan wordt de gemeente namelijk een dwangsom verschuldigd.
  mr. Van der Meer

  999

 • slidebg2
  (4/5)
  ONDERNEMINGSRECHT  Een Ondernemingsraad kan besluiten van een vennootschap blokkeren.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  Elk bedrijf met meer dan vijftig werknemers hoort een Ondernemingsraad te hebben (2 WOR), wat in het buitenland overigens maar vreemd wordt gevonden. Een Ondernemingsraad brengt de werknemers zeggenschap met betrekking tot belangrijke besluiten. Doorgaans gaat het om een adviesrecht, maar waar besluiten werknemers raken geldt soms zelfs een instemmingsrecht (27 WOR). Wil de ondernemer het besluit toch uitvoeren dan is toestemming van de rechter nodig.
  mr. Rotshuizen

  999

 • slidebg2
  (5/5)
  VASTGOEDRECHT  Een zendmast in een weiland wordt eigendom van de grondeigenaar.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  Van belang zijn de regels omtrent zogenoemde ”verticale natrekking” (3:3 jo 5:20 BW). De natrekkingsregels brengen met zich dat een eigenaar van een onroerende zaak ook eigenaar wordt van de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn, of worden, verenigd. Eigenaar van de zendmast is in beginsel dan ook de grondeigenaar. In de praktijk wordt een recht van opstal gevestigd om de verticale natrekking te voorkomen (5:101 BW).
  mr. Albayrak

  999

 • darkblurbg

  Ranking bekijken? Vul uw gegevens in.
  Voornaam:
  Achternaam:
  Bedrijf:
  E-mailadres:
  Informatie van ons ontvangen:  
  Akkoord privacyregelement:


      


 • slidebg8
  KLASSEMENT